بچه‌م می‌خواد بزرگ شه!

کسی خشکیده خون من رو دستاش ... که حتی یک نفس از من جدا نیست

اسفند 86
1 پست