تصحیح زیادی برگه

آدم که زیاد زیاد برگه صحیح می‌کند، تأثیرات نامطلوب روانی هم ممکن است داشته باشد رویش. جدی می‌گویم ها! یعنی روی من که دارد. از بس که اینا چرت‌وپرت می‌نویسن و استاد هم گفته هرگاه نمره کم می‌کنید باید کامنت بگذارید که چرا کم کردید، در نتیجه هی باید برایشان بگویی مثلاً «سیمپلکس فقط روی اس‌ای‌اف کار می‌کند»، «اگر پی بدهد کیو، نات پی نمی‌دهد نات کیو»، یا «این دو گزاره‌ای که یکی را از دیگری نتیجه گرفته‌ای اصلاً به هم بی‌ربطند»، یا «صورت مسئله را اشتباه فهمیده‌ای!» این خطر هست که تو زندگی عادی هم فکر کنی خیلی می‌فهمی، راه بروی به مردم چیز یاد بدهی، و اگر مثلاً دو تا چیز بی‌ربط رو در وبلاگشان قیاس کردند هی فکر کنی وظیفه‌ات است بهشان تذکر بدهی؛ و یهو می‌بینی تبدیل شدی به داروغه‌ی بی‌احساس محله که فقط بلد است از ملت ایراد بگیرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید