شعارهای مردمی که انقلاب کردند

شعارهائی که در راهپیمائی‌های عمده‌ی تهران شنیده و دیده می‌شد بیشتر در حول‌وحوش چهار مطلب یا چهار پیام ذیل بود: ضدیت با استبداد، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، رهبری آیت‌الله خمینی، یاد شهدا. و از این شعارها و حرف‌ها در آن زمان خبری نبود: نابودی استکبار، حمایت از استضعاف، اجرای احکام اسلام، صدور انقلاب یا صدور اسلام، مرگ بر امریکای جهان‌خوار، درافتادن با امپریالیسم، مرگ بر شوروی، حکومت جهانی و اسلامی، انقلاب مهدی، مبارزه با ارتجاع، استثمار و استعمار و سرمایه‌داری، نظام توحیدی بی‌طبقه، مرگ بر بی‌حجاب، رهبری روحانیت، ولایت فقیه، شیطان بزرگ، مرگ بر لیبرال و مانند آن‌ها.

مهدی بازرگان، انقلاب ایران در دو حرکت، ١٣۶٣ (کسی کتاب رو بخواد براش ایمیل میکنم)

/ 0 نظر / 7 بازدید