توتون و تنباکو

نوشتی تو کتاب تاریخ، با افتخار، که میرزای شیرازی فتوا داده به حرمت توتون و تنباکو، برای ورشکست کردن انگلیسی‌ها. مرد حسابی نمی‌گی فردا بچه بزرگ می‌شه یه دودوتا چارتا می‌کنه دیگه این چار تا حکمی هم که جداً از طرف خدا اومده رو باور نمی‌کنه ؟

/ 0 نظر / 12 بازدید