ساده ولی بسیار عمیق

"من جوینده‌ای فروتن هستم که در جستچوی «حقیقت» است؛ و در راه رسیدن به آن از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند. هیچ ایثاری را در راه دیدن رودرروی خدا بسیار نمی‌شمارم. تمامی فعالیتهای من، چه آن‌ها که اجتماعی و سیاسی تلقی می‌شوند و چه آن‌ها که انسان دوستانه و اخلاقی انگاشته می‌شوند، همگی در خدمت تحقق همین هدف هستند. و از آنجایی که می‌دانم خدا اغلب در ضعیف‌ترین و حقیر‌ترین مخلوقاتش یافت می‌شود و نه در مخلوقات قدرتمند و گردن فرازش، تلاش می‌کنم خود را به موقعیت چنین افرادی برسانم؛ و برای چنین کاری، چاره‌ای جز خدمت به آن‌ها نمی‌بینم. و چون به جز با ورود به وادی سیاست انجام چنین خدمتی از من ساخته نیست، پس به سیاست روی آورده‌ام..."

/ 0 نظر / 17 بازدید