برای دوستی که روزی رویایش را برایم تعریف کرد

همه‌ی رویاهایی که از مرگ حرف می‌زنند یا صحنه‌ی عجیبی از احتضاری طولانی مشاهده می‌شود، یا ما باید خود به مرگ تن بدهیم و یا در مراسم تدفین خود شرکت کنیم، همه ناظر بر یک مرگ روانی هستند. وقتی ما خواب مرگ یک شخص را می‌بینیم منظور مرگ واقعی رابطه‌ی ما با آن شخص است. این رویاها به شکل‌های بسیار متنوعی ظاهر می‌شوند، مثلاً ممکن است ناگهان خود را در لباس عزا ببینیم.

ارنست آپلی، رویا و تعبیر رویا

/ 0 نظر / 10 بازدید