توحید

http://images.clipartof.com/small/16526-Gray-Person-Standing-Alone-Near-A-Crowd-Of-Blue-People-Symbolizing-Leadership-Depression-Uniqueness-Etc-Clipart-Illustration-Graphic.jpg

هزار تا دوست صمیمی هم داشته باشی، دیر یا زود، یکی‌یکی، می‌رن پی زندگی‌شون. یا می‌رن یه شهر/کشور دیگه، یا تو می‌ری یه جای دیگه، و هیچ وسیله ارتباطی هم نمی‌تونه باعث شه حضورشونو حس کنی واقعاً، یا ازدواج می‌کنن و مثل سابق برایت وقت نخواهند داشت. تو این بروبیا یه نفرو می‌تونی انتخاب کنی که بمونه باهات برای همیشه، فقط یک نفر.

/ 0 نظر / 13 بازدید