ارزیابی اساتید

من به ارزیابی اساتید (که آخر ترم انجام می شه و در شریف هم انجام می شد) علاقمندم. همیشه هم می شینم کلی فکر می کنم چی بنویسم و کلی بعد از همه تحویل می دم و همه شاکی می شن که چقدر طولش می دی. بیشتر به قسمت «نظرات و پیشنهادات برای استاد» علاقمندم و می شینم حسابی توضیح می دم که از چه چیزهای استاد خوشم آمده و از چه چیزهایی خوشم نیامده و پیشنهاداتی برای بهبود می دم. گاهی بعد از این که برگه رو تحویل می دم یاد یه چیز مهمی می افتم و ناراحت می شم که چرا همون موقع به ذهنم نرسید. خلاصه خیلی برام مهمه که اگه نظری دارم به استاد انتقال بدم. دوست دارم دیگران هم با همین مقدار جزئیات از رفتارهایم انتقاد کنند.

/ 0 نظر / 8 بازدید