و معنای آیه این است که: خدا با این فرمانش که فرمود «دشمن مرا و دشمن خود را دوست نگیرید» نخواسته است شما را از احسان و معامله به عدل با آنهایی که با شما در دین قتال نکردند، و از دیارتان اخراج نکردند، نهی کرده باشد. برای این که احسان به چنین کفاری خود عدالتی است از شما، و خداوند عدالت‏کاران را دوست می‏دارد .

تفسیر المیزان

-----------------

اینو بیشتر برای کسانی گذاشتم که فکر می کنند اسلام گفته غیرمسلمونا رو باید کشت. در همین رابطه، سخنانی حکیمانه از خواجه نصیرالدین طوسی.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید