مفت‌خوری در لانج دی‌سی

این دانشکده کامپیوتر این‌جا حسابی وضعش توپه؛ تازگی هم یه لانج جدید افتتاح کردن خیلی شیک و زیبا، به علاوه‌ی یه ماشین قهوه‌ساز که یه چیزایی داره که به عمرم اسماشونو نشنیده بودم! منم که ندیدبدید، وقت و بی وقت تلپم اون جا. دوشنبه هم بعد از یک ارائه سخت و طولانی (اطلاعات بیشتر رو این جا ببینید) رفتیم اون جا با بروبچز هات بوریج زدیم و نشستیم به گپ و گفت. تا این که یه سری رفتن سر کارشون و سه نفر مونده بودیم و کم کم داشت خوابمون می برد تا این که دو نفر اومدن تو، پیتزا به دست، و گفتن پیتزای مجانی می خوایین؟ ما هم دهنمامون وا مونده بود و نمی دونستیم چی بگیم. از یک طرف فرهنگ اصیل تعارف مدار ایرانی مون اجازه نمی داد بگیم بله و از طرفی فرهنگ اصیل مفت خوری اجازه نمی داد بگیم نه. خلاصه خودشون گذاشتن پیتزاها رو روی میز و ما هم افتادیم به جونشون. ظاهراً اینا رفتن به کل دانشکده ای میل زدن که پیتزای مجانی در لانج گذاشته ایم، ولی عملکرد ما به قدری فی الفور بود که به جز دو قطعه چیزی در شکم خارجی جماعت نرفت. هنر نزد ایرانیان است و بس، بله!

/ 0 نظر / 11 بازدید