استاد

دیروز یه کم تنبلی کردم، حل کردن تمرینی که مهلتش دیروز بود رو عقب انداختم، مجبور شدم تا دیروقت بیدار بمونم که حلش کنم و بالاخره ٣:٣٠ فرستادم و از استاد معذرت‌خواهی کردم که دیر می‌فرستم. استاد صبح جواب داده، تشکر کرده و گفته حدس می‌زنم دیشب تا دیروقت کار می‌کردی؛ آخر هفته‌‌ی خوبی داشته باشی.

یعنی عاشقشم.

/ 0 نظر / 15 بازدید